Numer kontaktowy +420 604 304 755

Právne poradenstvo:

Zajistíme bezpečný chod Vašeho podnikání.
Ochránime Vaše podnikanie.

Právne poradenstvo

Pre našich klientov spisujeme rôzneho druhu obchodné zmluvy: z oblasti korporátneho a zmluvného práva: napr. zmluvy nájomné, kúpne, rámcové kúpne, o dielo, licenčné, mandátne, príkazné, o prevode práv atď., a to podľa príslušných právnych predpisov ČR, Poľska alebo platných medzinárodných zmlúv.

Pre našich klientov z Poľska všetky zmluvy spisujeme v dvojjazyčnej česko-poľskej verzii.

Zastupujeme našich klientov pri súdnych sporoch na území Poľska, Českej republiky, Slovenska a buď sami v civilnoprávnych sporoch alebo pomocou našich veľmi dobre jazykovo vybavených obchodných partnerov z radu renomovaných advokátnych kancelárií. Takže porada s právnikom v rodnom jazyku je samozrejmosťou.

Zastupujeme klientov pri jednaniach s úradmi na území Českej republiky, Poľska a Slovenska, a to sami alebo prostredníctvom našich obchodných partnerov, veľmi dobre jazykovo vybavených odborníkov z danej oblasti. Komunikácia s príslušným odborníkom v rodnom jazyku je samozrejmosťou. 

Objednávka kontaktu