Numer kontaktowy +420 604 304 755

Účtovné služby:

Zameraj sa na svoje podnikanie,
ostatné nechaj na nás.

Účtovné služby

Disponujeme skúsenými účtovníkmi s 25-ročnou praxou. Máme skúsenosti s vedením účtovníctva pre poľských občanov či firmy podnikajúce v Českej republike, samozrejmosťou je komunikácia v poľskom jazyku. Zaišťujeme komplexné služby, od vedenia daňovej evidencie, podvojného účtovníctva, účtovného a daňového poradenstva, vedenia personálnej agendy vrátane spracovania miezd po ekonomické analýzy a výrobné kalkulácie.
Našou prednosťou je komunikatívnosť a cieľom spokojný klient. Toho dosahujeme neformálnym jednaním a priateľskou atmosférou pri jednaniach s klientom.
Objednávka kontaktu